Museet för nutidskonst Kiasma

Grundpelarna i Kiasmas verksamhet utgörs av utställningar, samlingar och experimentell scenkonst. Men Kiasma är mycket mer än ett museum. Det väcker samhällsdebatt med sina program och ger möjlighet till samtal bland publiken. Den aktiva närvaron av sociala medier bygger upp en dialog med publiken. Som exempel kan nämnas den tweet-up i anslutning till Alfredo Jaariutställningen under 2014 som med sina tweetar nådde ca 157 000 personer.

Kiasma samlar nutidskonst främst av inhemska konstnärer och konstnärer från närområdena, samt utökar Nationalgalleriets samling genom att beställa nya konstverk. Beställningsverken presenteras omgående för publiken. Samlingspolicyn stärker Kiasmas roll som en aktuell aktör för nutidskonst. År 2014 presenterades konstsamlingarnas pärlor för allmänheten på utställningen Kiasma Hits.

Kiasma finns till för olika typer av publik. Under år 2014 inledde Kiasma ett treårigt samarbete med Helsingfors ämbetsverk för småbarnsfostran i syfte att ta konstfostran till daghemmen och införa konsten i planen för småbarnsfostran. Andraklassisterna med lärare i Helsingfors inbjöds till en konstutfärd till Musikhuset och Kiasma den 22 augusti 2014. Närmare 4 000 barn deltog i evenemanget. Helsingfors festspel, Helsingfors stads utbildningsverk, Helsingfors stadsorkester, Aalto ARTS och Kiasma medverkade.

Bland övriga samarbetsprojekt kan nämnas kandidaternas gemensamma utställning i samarbete med stiftelsen Ars Fennica och utställningen Kimpassa med Marimekko samt Kiasmateaterns projekt Vapauden kauhu – skräcken för friheten i samarbete med Nationalteaterns turnéscen.

Under Kiasmas åtta öppetmånader besöktes museet av 147 768 personer: verkstäderna besöktes av 10 584 personer, av vilka 6 571 var barn. Verkstäderna ordnades på Helsingfors daghem under hösten och lockade närmare 600 personer. 551 st. medieträffar i tidningar, television noterades under året. Museet hade närmare 20 197 följare på Facebook, 6 644 följare på Twitter och 711 följare på Instagram i slutet av året.