Konstmuseet Sinebrychoff

Genom forskning och utställningar strävar Konstmuseet Sinebrychoff efter att stärka den gamla europeiska konstens inflytande i Finland, och att presentera gamla europeiska konstverk i lager i Finland för en internationell publik. Konstmuseet Sinebrychoffs samlingsverksamhet fokuserar forskning kring de egna samlingarna och konservering av konstverken.

Bevarandet av gammal europeisk konst och Paul och Fanny Sinebrychoffs hemmuseum kräver särskilda resurser. Under verksamhetsåret 2014 inleddes ett projekt för konservering och forskning kring hemmuseets konstföremål. Projektet verkställdes genom köpta tjänster och finansierades av Sinebrychoff Oyj. Under året konserverades en av pärlorna bland museets föremål, G.A. Ditzingers Cylindersekretär (s. 716). Dessutom granskades och putsades hemmuseets alla kristallkronor.

Under verksamhetsåret 2014 tillträdde FD Kirsi Eskelinen som museichef och FD Ira Westergård som ny intendent.

Konstmuseet Sinebrychoffs verkstäder besöktes av skolelever, och även av daghemmens femåringar och förskolebarn. Liksom tidigare år fortsatte museet sin mycket aktiva seniorverksamhet med ett stort antal deltagare. Museet satsade stort på att förnya webbsidorna både till innehåll och utseende.

Museet besöktes av 28 066 personer. Både barn och vuxna, totalt 1 705, deltog i verkstäderna. Antalet medieträffar i printmedierna uppgick till 72 st. I slutet av året hade museet närmare 3 000 följare på Facebook.