Konstmuseet Ateneum

Konstmuseet Ateneum är vårt lands mest kända museum. Museet bidrar till att utöka vår nationella konstsamling och göra den tillgänglig för en så stor inhemsk och internationell publik som möjligt. Ateneum producerar mångsidiga utställningar och evenemang samt fördjupande forskning kring samlingarna och utställningarna tillsammans med inhemska och internationella samarbetsparter. De viktigaste samarbetsparterna under verksamhetsåret 2014 fanns i Norden, och även i Tyskland och Japan.

I samarbetet tog Ateneum en allt starkare roll i de sociala medierna och ökade antalet besökare på webben. Museet har livat upp sin verksamhet med verkstäder, familjedagar och separata evenemang som redan etablerat sig bland allmänheten. Publiken gav museet utmärkt feedback på de förstklassiga guidningarna. En helt ny typ av evenemang var t.ex. #SibHack som producerades i anslutning till Sibeliusutställningen. #SibHack samlade över tio kodarteam för att tävla om utvecklingen av den bästa Sibeliusapplikationen.

Konstmuseet Ateneum fick en ny museichef under verksamhetsåret 2014: docent, FD Susanna Pettersson tillträdde som museichef i oktober. FD Anna-Maria von Bonsdorff och FL Timo Huusko utsågs till intendenter.

Totalt sett gjorde museet ett rekordartat resultat: antalet besökare uppgick till totalt 410 173, verkstäderna besöktes av 6 373 personer, av vilka 3 980 barn. Under året noterades 930 st. medieträffar i både print- och digitala medier. Museet hade närmare 12 000 följare på Facebook och knappt 3 000 följare på Twitter i slutet av året.