Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Nationalgalleriets ekonomi- och förvaltningsavdelning består av kundtjänst-, personal-, fastighetsservice-, ekonomi- och informationsförvaltningsenheterna, samt av Nationalgalleriets kommunikation, kapitalanskaffning och museishoppar. Avdelningens uppgift är att betjäna hela organisationen i anslutning till ovan nämnda uppdrag.

Kundtjänsten skötte det rekordstora antalet besökare under 2014 på ett föredömligt sätt, vilket framgick i synnerhet under utställningen Tove Jansson på Ateneum. Personalenheten skapade grunderna för HR-praxis och arbetsmetoderna i organisationen. Nationalgalleriets fastighetsförvaltning inledde en omfattande takreparation på Ateneum under våren 2014, och Kiasma stängdes helt i början av september på grund av ett krävande saneringsarbete.

Affärsenheten, som infördes i början av året, ansvarar för museishopparnas verksamhet, produktifieringen av museerna och samlingarna samt för produktförsäljningen, även på nätet på adressen museoshop.fi. Ekonomiförvaltningens år dominerades av introduktionen och inkörningen av nya datasystem för verksamheten.

Ett av informationsförvaltningens största projekt år 2014 var att förankra tjänsten Office 365 och förnya nätverksutrustningen i Nationalgalleriets datanät. Nationalgalleriets organisationskommunikation förnyade bland annat webbsidorna och hela Nationalgalleriets visuella utseende. Under hösten startade Nationalgalleriets överlägset viktigaste projekt för framtiden; en kapitalanskaffningkampanj.