Avdelningen för samlingsförvaltning

Avdelningen för samlingsförvaltning inledde sin verksamhet i början av år 2014 inom ramen för Nationalgalleriets nya organisation. Avdelningens enheter har i uppdrag att upprätthålla och ta hand om Nationalgalleriets samling. Enheterna medverkar också vid utställningar i alla Nationalgalleriets museer.

Registratorerna arrangerar in- och utlåning samt transport av konstverk, och konservatorerna granskar verken för att se i vilket skick de är och att de förvaras i adekvata förhållanden. Utställningstekniken bygger upp utställningar, bygger utställningskonstruktioner, monterar belysning och AV-material. Fotoateljén fotograferar samlingens konstverk och genomför omfattande digitaliseringsarbeten. Ateljén använder sig av fotograferings- och videoteknik enligt museernas varierande önskemål.

Avdelningen för samlingsförvaltning sköter katalogiseringen av samlingen. Samlingen omfattar olika typer av föremål, allt mellan flera hundra år gamla målningar och nutidskonst, fotografier och konsthistoriska dokument.

I anslutning till samlingsförvaltningen verkar Statens konstverkskommission som köper upp konstverk till statens offentliga utrymmen i hemlandet såväl som utomlands. Statens konstverkskommission skriver en egen årsberättelse med presentation av kommissionens verksamhet och anskaffningar år 2014.