Sinebrychoffin taidemuseo

Sinebrychoffin taidemuseo pyrkii tutkimus- ja näyttelytoiminnallaan lisäämään vanhan eurooppalaisen taiteen vaikuttavuutta Suomessa ja tekemään Suomessa olevia vanhan eurooppalaisen taiteen varantoja tunnetuksi myös kansainvälisesti. Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmatoiminnan pääpaino on omien kokoelmien tutkimuksessa ja konservoinnissa.

Vanhan eurooppalaisen taiteen sekä Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon perinnön säilyttäminen vaatii erityisiä resursseja. Toimintavuonna 2014 aloitettiin kotimuseon esineistön konservointi- ja tutkimushanke. Se toteutettiin ostopalveluna ja rahoitettiin Sinebrychoff Oyj:n tuella. Vuoden aikana konservointiin esinekokoelman helmiin kuuluva G. A. Ditzingerin Sylinterilipasto (s 716). Lisäksi kotimuseon kaikki kristallikruunut huollettiin ja puhdistettiin.

Toimintavuonna 2014 FT Kirsi Eskelinen aloitti tehtävässään museonjohtajana ja uutena intendenttinä aloitti FT Ira Westergård.

Sinebrychoffin taidemuseon työpajatoimintaan osallistui koulujen lisäksi myös päiväkotien viisivuotiaat ja esikoululaiset. Senioritoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan runsaslukuisena ja aktiivisena. Merkittävä panostus verkossa oli museon sisällöltään ja ilmeeltään täysin uudistuneet verkkosivut.

Museossa vieraili 28 066 kävijää. Työpajatoimintaan osallistui sekä lapsia että aikuisia, yhteensä 1 705. Mediaosumia printtimedioissa oli vuoden aikana 72 kpl. Vuoden lopussa museolla oli lähes 3 000 Facebook-seuraajaa.

Näyttelyt

Pehr Hilleström, Välähdyksiä 1700-luvun elämästä
4.9.2014–11.1.2015

Katso muut vuoden 2014 näyttelyt

Päänäyttely esitteli ruotsalaisen taiteilijan Pehr Hilleströmin (1732‒1826) tuotantoa, yhteensä 50 maalausta hänen tunnetuimmista aihepiireistään. Näyttely toteutettiin yhteistyössä Tukholman Nationalmuseumin kanssa. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin monipuolinen luentosarja sekä runsaasti muuta oheisohjelmaa ja museopedagogista toimintaa kaikenikäisille kävijöille.

 

Tapahtumat ja luennot

Helsinki-päivän ohjelmaa 12.6.2014
Taiteiden yö museossa 21.8.2014
Sophien suojattu elämä: Kertomuskonsertti 1800-luvun nuottikirjasta ja porvarisnaisen unelmista, 30.3., 13.4. ja 11.5.2014
Kuninkaan juhlat – ohjelmaa 1700-luvun tyyliin 6.11.2014
Bellman-ilta 24.9.2014
Adventtiajan perheateljeet 30.11., 14.12. ja 21.12.2014

Museonjohtaja Kari-Paavo Kokki: Barokin maailma 26.3.2014
Arthur Aminoff: Stormaktstidens silver och silversamlingen på Konstmuseet Sinebrychoff 5.4.2014
FM Anne-Maria Pennonen: Näyttelykierros kuraattorin opastuksella 2.4.2014
FT Anna-Maria von Bonsdorff: Hopeinen taivas – Bretagne ja ulkoilmamaalaus 23.4.2014
FM Virve Heininen: Taiteilijoiden matkoista Italiassa 7.5. ja 21.5.2014
FM Anne-Maria Pennonen: Naisten matkassa – luento museon ystäville 10.5.2014
FM Anne-Maria Pennonen: Naisten matkassa – luento Glorian asiakasilta 14.5.2014
Konservaattori Lassi Koivunen: Ditzingerin lipaston konservointi 18.5.2014
FD, Intendentti Tukholman Nationalmuseum Mikael Ahlund: Pehr Hilleström 4.9.2014
Professori Matti Klinge: 1700-luvun kahdet kasvot 10.9.2014
FT, dosentti Susanna Pettersson: Taidekokoelmien keräämisestä 1700-luvulla 17.9.2014
Vastaava museolehtori Leena Hannula: 1700-luvun kauneudenhoitoa 1.10.2014

 

FT Mikko Huhtamies: Innovaatioiden leviäminen 1700-luvulla 8.10.2014
FT Liisa Lindgren: Johan Tobias Sergel ja klassismin perintö Suomen 1800-luvun kuvanveistossa 15.10.2014
FT, dosentti Leena Pietilä-Castrén: Antiikin kuvanveiston suomalainen kaanon 22.10.2014
Amanuenssi Claudia de Brün: Taiteilijaelämä Roomassa 29.10.2014
Jessica Parland-von Essen: Estetiikan merkitys aateliskulttuurissa 12.11.2014
FT Johanna Ilmakunnas: Naisten töistä 1700-luvulla 19.11.2014
Professori Kirsi Vainio-Korhonen: Naiset kirjoittajina ja lukijoina Pehr Hilleströmin taiteessa 26.11.2014
Museonjohtaja Kari-Paavo Kokki: Esineistö Pehr Hilleströmin taiteessa 3.12.2014

Päiväkoti-ikäisten työpaja ”Esiliinoja ja parasolleja” sekä koululaisten työpajat ”Naisten matkassa”, ”Fiini von Solfjäderin kulttuurikuntokoulu”, ”Kurssilla tutuksi”, ”Tunne Eurooppasi – länsimainen kulttuuriperintö” ja ”Taide pique-nique” järjestettiin vuoden 2014 aikana. Koko perheelle järjestettiin Suomenlinnassa kesäkurssi otsikolla ”XII Les Lumiéres – valistusajan festivaalit”.

Aikuisia kohdattiin muun muassa Siffin Senioriklubilla, joka on suunnattu erityisesti jo työelämästä pois siirtyneille sekä työpajoissa, joita olivat vuonna 2014 ”Illumination – Valaistut illat”, ”Tableau vivante”, ”Veistoksellisen kaunis” sekä ”Taidepique-nique”.

Kokoelmahankinnat ja lahjoitukset

Hankintapolitiikan linjauksia ja painopisteitä tullaan jatkossa tarkistamaan, joten vuonna 2014 noudatettiin hankintojen osalta pidättyväistä linjaa. Loppuvuodesta, marraskuussa 2014 kokoelmiin hankittiin Giovanni Battista Tiepolon (1696–1770) etsaus ”Kaksi taikuria ja lapsi”. Teos kuuluu Tiepolon Scherzi di Fantasia -sarjaan (n.1743–1757).

Sinebrychoffin taidemuseo vastaanotti 21.5.2014 Matti ja Tellervo Waskilammen kokoelmasta 53 vanhan eurooppalaisen grafiikan teosta. Teosten tarkempi tutkimus on vielä kesken, mutta kokoelmaan kuuluu kuparikaiverruksia 1500-luvulta sekä hollantilaista ja flaamilaista grafiikkaa 1600-luvulta.

Tutkimushankkeet

Kuluneen vuoden aikana pohjustettiin kahta kokoelmateoksiin kohdistuvaa tutkimushanketta, joiden varsinainen valmistelu tapahtuu vuonna 2015. Toinen liittyy Giovanni Domenico Tiepolon maalaukseen ”Kreikkalaiset tunkeutuvat Troijaan” (n. 1760) ja toinen Rembrandtin maalaukseen ”Lukeva munkki” (1661). Molemmat tutkimushankkeet ovat kansainvälisiä ja kestoltaan useampivuotisia.

Sinebrychoffin taidemuseon yhteistyökumppani on Sinebrychoff Oyj.